W miesiącu czerwcu 2018, Dzieci z Publicznego Przedszkola „Karmelkowy Zakątek” (ul. Zbożowa 4), bezpłatnie uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, takich jak:

  • język angielski
  • taniec
  • balet
  • zajęcia sportowe – przedszkoliada
  • zajęcia z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • robotyka
  • warsztaty chemiczne pt. „Akustyka dla smyka”
  • teatrzyk „Największy skarb” w wykonaniu Teatru Kalejdoskop
  • warsztaty dogoterapii.

Powyższe zajęcia zostały sfinansowane ze środków EFS w ramach projektu nr RPMP.10.01.01-12-0027/17 .