Dzieci z Publicznego Przedszkola „Karmelkowy Zakątek” (ul. Zbożowa 4), bezpłatnie uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, w danym miesiącu:
Grudzień 2018:
•język angielski
•rytmika
•taniec – balet
• zajęcia sportowe
• spotkanie z teatrzykiem (ew.wyjście poza placówkę)
• warsztaty chemiczne „laboratorium małego chemika”
• dogoterapia
• warsztaty przyrodniczo – podróżnicze
• ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
• zajęcia z logopedą – ćwiczenia buzi i języka
• zajęcia z psychologiem
• robotyka.
Listopad 2018:
• język angielski
• rytmika
• taniec – balet
• zajęcia sportowe
• spotkanie z teatrzykiem (ew.wyjście poza placówkę)
• warsztaty chemiczne „laboratorium małego chemika”
• dogoterapia
• warsztaty przyrodniczo – podróżnicze
• ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
• zajęcia z logopedą – ćwiczenia buzi i języka
• zajęcia z psychologiem
• robotyka.
Październik 2018:
• język angielski
• rytmika
• taniec – balet
• zajęcia sportowe
• spotkanie z teatrzykiem (ew.wyjście poza placówkę)
• warsztaty chemiczne „laboratorium małego chemika”
• dogoterapia
• warsztaty przyrodniczo – podróżnicze
• ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
• zajęcia z logopedą – ćwiczenia buzi i języka
• zajęcia z psychologiem
• robotyka.
Wrzesień 2018:
• język angielski
• rytmika
• taniec – balet
• zajęcia sportowe
• spotkanie z teatrzykiem (ew.wyjście poza placówkę)
• warsztaty chemiczne „laboratorium małego chemika”
• dogoterapia
• warsztaty przyrodniczo – podróżnicze
• ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
• zajęcia z logopedą – ćwiczenia buzi i języka
• zajęcia z psychologiem
• robotyka.
Sierpień 2018:
• zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną od 09.2018
• język angielski
• rytmika
• taniec – balet
• zajęcia sportowe
• spotkanie z teatrzykiem (ew. wyjście poza placówkę)
• warsztaty bębniarskie zamiast warsztatów chemicznych
• dogoterapia
• warsztaty przyrodniczo – podróżnicze
• ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
• zajęcia z logopedą – ćwiczenia buzi i języka
• zajęcia z psychologiem.
Lipiec 2018:
• język angielski
• rytmika
• taniec – balet
• zajęcia sportowe
• spotkanie z teatrzykiem (ew. wyjście poza placówkę)
• warsztaty „laboratorium małego chemika”
• dogoterapia
• warsztaty przyrodniczo – podróżnicze
• ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
• zajęcia z logopedą – ćwiczenia buzi i języka
• zajęcia z psychologiem.
Czerwiec 2018:
• język angielski
• rytmika
• taniec – balet
• zajęcia sportowe
• spotkanie z teatrzykiem pt. „Największy skarb”
• warsztaty „laboratorium małego chemika” pt. „Akustyka dla smyka”
• dogoterapia
• warsztaty przyrodniczo – podróżnicze
• ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
• zajęcia z logopedą – ćwiczenia buzi i języka
• zajęcia z psychologiem.
Maj 2018:
• język angielski
• rytmika
• taniec – balet
• zajęcia sportowe
• spotkanie z teatrzykiem (wyjście poza placówkę)
• warsztaty chemiczne pt. „Świat dźwięków”
• dogoterapia
• warsztaty przyrodniczo – podróżnicze „W indiańskiej wiosce” kontynuacja warsztatów z poprzedniego miesiąca „Między nami Indianami”, „Amerykański sen”
warsztaty „Pokazy bez skazy”
• ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
• zajęcia z logopedą – ćwiczenia buzi i języka
• zajęcia z psychologiem.
Kwiecień 2018:
• język angielski
• taniec
• balet
• zajęcia sportowe – przedszkoliada
• zajęcia z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
• robotyka
• warsztaty chemiczne pt. „Zabawy światłem”
• warsztaty podróżnicze pt. „Między nami Indianami”
• warsztaty „Mały Ratownik Medyczny”
• warsztaty przyrodnicze „Pokaz żywych egzotycznych motyli”
• warsztaty dogoterapii.

Powyższe zajęcia zostały sfinansowane ze środków EFS w ramach projektu nr RPMP.10.01.01-12-0027/17 .