W miesiącu kwietniu 2018, Dzieci z Publicznego Przedszkola „Karmelkowy Zakątek” (ul. Zbożowa 4), bezpłatnie uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, takich jak:

 • język angielski
 • taniec
 • balet
 • zajęcia sportowe – przedszkoliada
 • zajęcia z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • robotyka
 • warsztaty chemiczne pt. „Zabawy światłem”
 • warsztaty podróżnicze pt. „Między nami Indianami”
 • warsztaty „Mały Ratownik Medyczny”
 • warsztaty przyrodnicze „Pokaz żywych egzotycznych motyli”
 • warsztaty dogoterapii.

Powyższe zajęcia zostały sfinansowane ze środków EFS w ramach projektu nr RPMP.10.01.01-12-0027/17 .