Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek „KARMELKOWY ZAKĄTEK”
w Centrum Rodzinki Sp. z o.o.

ul. Por. Wąchały 7
30-608 Kraków

tel.: 538 270 239 – dla Rodziców, których Dzieci uczęszczają do Przedszkola

e-mail: kontakt@centrumrodzinki.pl
www.karmelkowyzakatek.pl
tel.: 781 336 341

KRS 0000452528
NIP 6793090046
REGON 122797395
REGON oświatowy: 362645481

EWIDENCJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:
Przedszkole „Karmelkowy Zakątek” jest wpisany do ewidencji przedszkoli publicznych pod numerem 4422.117

NUMERY KONT BANKOWYCH DLA PRZEDSZKOLA:

  • do opłat za: czesne, wyżywienie, wyprawkę:
    72 2490 0005 0000 4530 1526 3870
  • do opłat na Radę Rodziców (zajęcia dodatkowe):
    63 2490 0005 0000 4600 2664 2282