Skip to main content

Projekt UE

Informacja o projekcie:

Centrum Rodzinki Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPMP.10.01.01-12-0027/17 utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu nr RPMP.10.01.01-12-0027/17 jest  utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek ul. Zbożowa 4 Kraków oraz  zapewnienie opieki i zajęć dodatkowych dla dzieci w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 28.02.2019 r.
W ramach projektu nr RPMP.10.01.01-12-0027/17 zostaną zrealizowane zadania:

  • adaptacja pomieszczeń przedszkola oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych,
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przedszkolnych,
  • prowadzenie zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne u dzieci, takie jak: język angielski, rytmika, taniec, zajęcia sportowe, spotkanie z teatrzykiem, warsztaty „laboratorium małego chemika”, dogoterapia, warsztaty przyrodniczo – podróżnicze, ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne, zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem.

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich to: 846 712,71 PLN

Posiadamy jeszcze wolne miejsca dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat w Przedszkolu Publicznym „Karmelkowy Zakątek” ul. Zbożowa 4, Kraków (30-002).

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 781 336 341,
e-mail: kontakt@centrumrodzinki.pl

Zapytania

Zakup zabawek – dotyczy Przedszkola Publicznego ul. Zbożowa 4, Kraków (30-002):