• INFORMACJA dotycząca przyjęcia dziecka do Przedszkola przy ul. Zbożowej:

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW do Przedszkola Zbożowa

Drodzy Rodzice!
Rekrutację w „Karmelkowym Zakątku” rozpoczynamy od 1 marca do 29 marca 2019r.
Aby zapisać dziecko do Przedszkola należy wypełnić wniosek zamieszczony na stronie internetowej i dostarczyć go do biura.
Biuro czynne we wtorki i piątki w godzinach 10:30 do 16:30.
Ogłoszenie wyników nastąpi 26 kwietnia 2019 r. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych Przedszkola.

Formularze rekrutacyjne na rok 2019/2020: