1. Bieżące

Zakup zabawek – dotyczy Przedszkola Publicznego ul. Zbożowa 4, Kraków (30-002):

2. Archiwalne

Budowlane

DATA: 08.05.2017 r. Kraków
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w zakresie adaptacji oraz wykończenia lokalu pod Przedszkole Publiczne przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002).
W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek” Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608) przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, email: app@centrumrodzinki.pl
zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest adaptacja oraz wykończenie lokalu usługowego, w którym funkcjonować będzie przedszkole publiczne. Lokal znajduje się w Krakowie (30-002) przy ul. Zbożowej 4 i przekształcany będzie na przedszkole dla 45 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym 1 sala oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
Załączniki do pobrania – „Budowlane”:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Specyfikacja zamówienia
Załącznik nr 5 – Projekt architektoniczny lokalu
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dostarczeni oferty do zamawiającego
Załącznik nr 6a – Oświadczenie o dostarczeniu oferty do oferenta
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o otrzymaniu zawiadomienia o wynikach postępowania ofertowego
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o wpłynięciu oferty do Zamawiającego
Załącznik nr 9 – Protokół udzielenia zamówienia
Załącznik nr 10 – Zawiadomienie o wyborze oferty
Załącznik nr 11 – Wzór umowy z wykonawcą
Wyniki postępowania z dnia 30.05.2017 r – „Budowlane – adaptacja i wykończenie lokalu”

Zakup materiałów wykończeniowych

DATA: 16.06.2017 r. Kraków
Zapytanie ofertowe w zakresie adaptacji oraz wykończenia lokalu pod Przedszkole Publiczne przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002).
ZAKUP MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.
W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek, Zamawiający Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608) przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, email: app@centrumrodzinki.pl zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest zakup materiałów wykończeniowych do lokalu usługowego, w którym funkcjonować będzie przedszkole publiczne. Lokal znajduje się w Krakowie (30-002) przy ul. Zbożowej 4 i przekształcany będzie na przedszkole dla 45 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym 1 sala oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
Załączniki do pobrania – „Zakup materiałów wykończeniowych” :
Zapytanie ofertowe na materiały wykończeniowe
Załącznik 1 – Formularz ofertowy na materiały wykończeniowe
Załącznik 2 – Projekt instalacji elektrycznej
Załącznik 3 – Oddymianie klatki schodowej – ekspertyza

Wyżywienie

DATA: 14.07.2017 r. Kraków
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek” Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608) przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, email: app@centrumrodzinki.pl
zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci do przedszkola publicznego „Karmelkowy Zakątek” przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002) w tym diet specjalnych dla dzieci z alergiami pokarmowymi.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
Załączniki do pobrania – „Wyżywienie”:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej
Załącznik nr 5 – Specyfikacji usługi kateringowej
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o dostarczeniu ofert
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o otrzymaniu zawiadomienia o wynikach postępowania
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o wpłynięciu oferty do Zamawiającego
Załącznik nr 9 – Protokół udzielenia zamówienia
Załącznik nr 10 – Zawiadomienie o wyborze oferty
Wyniki postępowania z dnia 07.08.2017 r – „Wyżywienie – usługa przygotowania i dostarczania posiłków”

Wyposażenie sal przedszkolnych

DATA: 24.07.2017 r. Kraków
Zapytanie ofertowe w zakresie ZAKUPU WYPOSAŻENIE SAL PRZEDSZKOLNYCH w lokalu pod przedszkole publiczne przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002).
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek” Zamawiający Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608) przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, email: app@centrumrodzinki.pl zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest zakup wyposażenie sal przedszkolnych do lokalu usługowego, w którym funkcjonować będzie przedszkole publiczne. Lokal znajduje się w Krakowie (30-002) przy ul. Zbożowej 4 i przekształcany będzie na przedszkole dla 45 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym 1 sala oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
Załączniki do pobrania – „Wyposażenie sal przedszkolnych” :
Zapytanie ofertowe – wyposażenie sal przedszkolnych
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wyposażenie sal przedszkolnych

Zakup zabawek

DATA: 24.07.2017 r. Kraków
Zapytanie ofertowe w zakresie ZAKUPU ZABAWEK do lokalu pod przedszkole publiczne przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek” Zamawiający Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608) przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, e: app@centrumrodzinki.pl zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest zakup zabawek do lokalu usługowego, w którym funkcjonować będzie przedszkole publiczne. Lokal znajduje się w Krakowie (30-002) przy ul. Zbożowej 4 i przekształcany będzie na przedszkole dla 45 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym 1 sala oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
Załączniki do pobrania – „Zakup zabawek” :
zapytanie ofertowe na zakup zabawek
załącznik 1 – formularz ofertowy na zakup zabawek