Skip to main content

Żłobek Karmelkowy Zakątek – „Małe Karmelki”

Drodzy Rodzice, jeśli planujecie, aby Wasze Dziecko zaczęło niebawem prawdziwe „życie przedszkolaka”, ale obawiacie się, czy da sobie radę, czy odnajdzie się w grupie dzieci w różnym wieku i czy wytrzyma rozłąkę z Wami przez wiele godzin… spróbujcie wprowadzić Malucha (i samych siebie ;-)) w nowy etap małymi krokami.

ŻŁOBEK KARMELKOWY ZAKĄTEK – „MAŁE KARMELKI” to miejsce dla Maluszków w wieku od 12 – 30 miesięcy.

ulotka_KZ_Maluch_20150728-1024x724

Program ŻŁOBKA ma na celu oswojenie dziecka z zajęciami w grupie, przebywaniem Malucha w większej grupie dzieci, pod okiem wykwalifikowanego pedagoga.
Małe Karmelki uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzyczno – tanecznych
oraz przede wszystkim będą mogli twórczo spędzać czas z rówieśnikami.

Zajęcia składaja się z 3 części:
1.dowolna zabawa dzieci z wykorzystaniem zabawek, oswojenie z grupą rówieśników
2.część muzyczno-ruchowa: elementy zabaw i ćwiczeń kształtujących poczucie rytmu, nauka i śpiewanie piosenek, zabawy z chustą Klanza.
3.część plastyczna: poznanie technik plastycznych, tworzenie pierwszych arcydzieł.

Zajęcia są dla Dzieci okazją do nawiązania grupowych znajomości, poznania zasad wspólnej zabawy oraz przygotowania do przedszkola.
Istnieje możliwość przyprowadzania dzieci na mniej niż 5 dni w tygodniu, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu warunków pobytu.

Wpis do ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa

Żłobek KARMELKOWY ZAKĄTEK jest wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.1.162.
Spełniamy wszystkie rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i najlepszej opieki nad dziećmi – potwierdzone pozytywnymi opiniami zarówno Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej i wreszcie wpisem do ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa.

Cennik

Wpisowe: 400 zł

Czesne: z dofinansowaniem z Urzędu Miasta i Programu MALUCH 2015 – Rodzice płacą 500 zł – 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30 – 18.00.
Za wymiar niższy niż 5 godzin czesne ustalane indywidualnie.

Wysokość czesnego za niepełny wymiar dni/godzin ustalana jest indywidualnie. Zapraszamy do zapisów!

Dotacja Gminy Miejskiej Kraków w roku 2015 do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Informacja dotycząca udzielania przez Gminę Miejską Kraków w roku 2015 dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 stycznia br. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr VI/74/15 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2015.
Od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku/Klubie Dziecięcym.
Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Żłobek/Klub Dziecięcy zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

Kadra

zdjęcie-1-17-300x300
Katarzyna Kiszluk – Rakowska
Opiekun grupy MAŁE KARMELKI.
Jestem nauczycielką muzyki, plastyki i religii. Moją pasją jest muzyka. Największą przyjemnością jest możliwość obcowania z dziećmi i uczenia się od nich poznawania świata ich oczami, bo „wielkim człowiekiem jest ten kto nie stracił serca dziecka”. Moim celem w pracy z dziećmi jest wykorzystanie umiejętności muzycznych i plastycznych, by uwrażliwić je na piękno otaczającego nas świata.


zdjęcie-2-16-300x3006208dcce5cb3867d2b4d9f553f9804a7326be70b54f03a1532e84068714535f9
Małgorzata Kołtun
Nauczyciel w grupie MAŁE KARMELKI.
Jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jestem osobą uśmiechniętą, zarażam uśmiechem innych. Uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie najlepszą nagrodą i motywacją do rozwijania się, uczenia. Moją pasją jest muzyka i taniec.


IMG_4982-1-200x300
Agata Muszyńska
Pomoc w żłobku i przedszkolu
Pracę w Karmelkowym Zakątku podjęłam w sierpniu 2015r. Obecnie kończę kurs „OPIEKUNA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM” aby moc w przyszłości podjąć pracę jako opiekun. Bardzo lubię pracę z dziećmi i każdy uśmiech na ich twarzy jest bardzo motywujący do dalszego działania. Jestem mamą ośmioletniej Natalki i dziesięcioletniej Patrycji.


FullSizeRender-2-291x300
Anna Wolak
Wychowawca w żłobku i opiekun dzienny
Jestem osobą pełną pozytywnej energii, którą staram się przelać na innych. Ukończyłam studia położnicze pierwszego stopnia na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z oceną bardzo dobrą. Obecnie kontynuuję studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Moją pasją jest żeglarstwo, każde wakacje spędzam na jeziorze lub morzu. Dla mnie najważniejszym jest, aby od małego pokazywać dzieciom, że należy pomagać innym. Zostało to we mnie zaszczepione przez kilkukrotny udział w projekcie „SZLACHETNA PACZKA”. Ukończyłam również kurs animatora zabaw dziecięcych i współpracuję z Centrum „TA DOROTKA”.


Marzena Błasiak-Tytuła
Logopeda
Specjalista wczesnej interwencji, doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa oraz przewodniczącą Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej (dyslalia, alalia, autyzm, dysleksja i zagrożenie dysleksją). Mama trzyletniego Kacperka.


Barbara Szczesiul
Psycholog, który od 2014 roku wspiera „karmelkowe” przedszkolaki, kadrę i rodziców w ich przedszkolnych, i nie tylko, wyzwaniach.
Od kilku lat zajmuje się pracą psychologiczną, psychopedagogiczną i wychowawczą. Doświadczenie zdobyłam między innymi w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, Kangurowym Przedszkolu, Polskim Centrum Kultury i Edukacji w Edynburgu, Ośrodku Terapii Rodzin, prowadząc konsultacje oraz autorskie zajęcia z dziećmi i rodzicami, współprowadząc obozy letnie i zimowe dla dzieciaków. W mojej pracy najbardziej cenię szczere i prawdziwe SPOTKANIA z dziećmi

Godziny zajęć

Czekamy na Małe Karmelki od godziny 6.30 i bawimy się i uczymy do godziny 17.30

Rada Rodziców

W roku przedszkolnym 2015/2016 pracę pedagogów Karmelkowego Zakątka wspomagają:
Pani Dorota Trzcinka – Przewodnicząca Rady
Pan Stefan Balawajder
Pan Dariusz Broncel

Telefon do Żłobka

781 33 63 40