O Przedszkolu

Miło nam poinformować, że 01.09.2017 r. został otwarty nowy oddział Przedszkola Publicznego i Opiekuna dziennego „Karmelkowy Zakątek”
przy ulicy Zbożowa 4, Kraków 30-002.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 18.00

Zapraszamy dzieci w wieku:

 • od 1 do 3 lat – opiekun dzienny
 • od 3 do 6 lat – przedszkole publiczne.
  Przyjmujemy również dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (np. autyzm, zespół aspergera,…) i cukrzycą.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 781 336 341, mail: kontakt@centrumrodzinki.pl

Maluszki

Małe Żuczki – grupa żłobkowa
(1,5 do 2,5 lat)
Wychowawca:
p. Joanna Mitoraj.

Średniaki

Pszczółki
(3, 4 – latki)
Wychowawca:
p. Lidia Wilczyńska.

Starszaki

Biedronki
(5 – 6 latki)
Wychowawca:
p. Beata Ogórek.

Misja Przedszkola

W naszym przedszkolu Dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • jest twórcą,
 • obcuje ze sztuką,
 • zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie poprzez aktywne metody pracy,
 • poznaje świat wszystkimi zmysłami,
 • zna swoje prawa,
 • poznaje humanistyczny system wartości: piękno, prawda, dobro,
 • uczy się przestrzegać przyjętych przez zbiorowość przedszkolną norm i umów,
 • staje się wrażliwsze i przyjaźnie nastawione do świata.

Podstawa programowa

Wiek przedszkolny to bardzo ważny okres w życiu każdego młodego człowieka. Nauczyciel wybiera odpowiednie metody i formy pracy, które są dostosowane do wieku, możliwości, a także zainteresowań dziecka. W „Karmelkowym Zakątku” stosujemy metody czynne:

 • Metodę ćwiczeń – dzieci są pobudzane do naśladownictwa i utrwalania pewnych czynności. Ćwiczenia te wzbogacają ich ruchową sprawność, ale nie tylko. Metoda ćwiczeń wzbogaca wiedzę i umiejętności praktyczne.
 • Metodę zadań stawianych dziecku – metoda oparta na samodzielnej działalności dziecka. Inspirowanie do odkrywania nowych zjawisk, rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków.
 • Metodę kierowania własną działalnością dziecka – w tej metodzie nauczyciel zobowiązany jest do inspirowania dziecka oraz zachęcania go do samodzielnej działalności, samorozwoju.
 • Metodę samodzielnych doświadczeń – nauczyciele stwarzają warunki do spontanicznych zachowań, postępowań oraz zabawy. Dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Według M. Kwiatkowskiej najlepsze wyniki osiągają metody czynne wykorzystywane wraz z połączeniem metod słownych i percepcyjnych. W związku z tym w naszej pracy stosujemy również metody słowne:

 • Metoda żywego słowa
 • Instrukcje i objaśnienia
 • Sposoby społecznego porozumienia
 • Opowiadania, rozmowy, zagadki

Do kolejnej grupy zaliczamy metody percepcyjne:

 • Metodę przykładu – nauczyciel jako wzór do naśladowania.
 • Metodę pokazu i obserwacji – dzieci mają możliwość oglądania opisywania przedmiotów, zjawisk przyrodniczych lub wykonywania uczą się wykonywania nowej czynności.
 • Metodę udostępniania sztuki poprzez oglądanie obrazów lub innych dzieł sztuki, słuchanie utworów muzycznych, utworów literackich.

Nauczyciele pracujący w „Karmelkowym Zakątku”, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w swojej pracy, wykorzystują nowoczesne metody.

1. W zajęciach edukacyjnych:

 • Metoda czynnościowego nauczania matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – metoda sprzyja rozwojowi inteligencji operacyjnej dzieci, uodparnia je na sytuacje trudne i rozwija ich umiejętności matematyczne przy wykorzystaniu naturalnych sytuacji życia codziennego.
 • Metoda nauki czytania Ireny Majchrzak (grupy młodsze)– imię dziecka jest słowem otwierającym świat pisma. Słowo – klucz, za pomocą którego dziecko może w sposób dla siebie najłatwiejszy i najbardziej naturalny odkryć strukturę pisma czyli relację między wyrazem napisanym a słowem mówionym i relację brzmieniową między literą a fonemem.
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna (pięciolatki i sześciolatki) –nauka czytania sylabami J.Cieszyńskiej.
 • Metoda Paula Dennisona – Kinezjologia edukacyjna – opiera się na założeniu, iż uczenie się nie jest procesem odbywającym się wyłącznie w mózgu. Psychika i ciało powinny funkcjonować harmonijnie. Dzieci wykonują ćwiczenia (Gimnastyka Mózgu) by wzbogacić odpowiednie partie mózgu o nowe połączenia nerwowe, pobudzają do działania obie półkule jednocześnie. Gimnastyka Mózgu zapewnia powodzenie
  w uczeniu się, ułatwia komunikowanie, uczy koncentracji na wykonywanej czynności, stymuluje do aktywności, rozwija twórcze myślenie.
 • Pedagogika zabawy „Klanza”– metoda pracy z grupą , angażuje emocjonalnie uczestników , pobudza do twórczego działania , inspiruje do maksymalnego wykorzystywania swoich możliwości , a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji .
 • Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze

2. W zajęciach muzyczno-ruchowych

 • Metoda K.Orffa – jego zdaniem muzyka wywodzi się z mowy, ruchu i gestu. Według K. Orffa wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch, otoczenie. Wykorzystujemy grę na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki.
 • Metoda E.J. Dalcroze`a – metoda polega na wyjściu od muzyki (wysłuchanej piosenki, improwizacji muzycznej) do wiedzy o muzyce. Głównym zadaniem jest poszukanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze, ćwiczenia słuchowe, głosowe, ruchowe, słuchowo-głosowo-ruchowe.
 • Metoda Dobrego Startu – najważniejszym elementem tej metody są zajęcia ruchowo – słuchowo – wzrokowe, w czasie których dzieci w rytm melodii rysują różne znaki graficzne.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej wg B.Strauss – dzieci słuchają muzyki klasycznej i w tym czasie wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym.
 • Technika relaksacyjna – wpływa na kształtowanie pozytywnych emocji wśród dzieci. Polega na słuchaniu krótkich utworów lub fragmentów odpowiednio dobranej muzyki artystycznej, poważnej. Muzyka relaksacyjna ma bardzo duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie.

3. W zajęciach sportowych

 • Metoda opowieści ruchowej.
 • Gimnastyka twórcza R. Labana – ćwiczenia gimnastyczne powinny mieć formę zadań otwartych, które zapewniają swobodę i możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu, a tym samym wyrażania swojej indywidualności. każdy ćwiczący wykonuje zadania ruchowe na swój sposób (bez pokazu).
 • Elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – ćwiczenia mające za zadanie doprowadzić do poznania własnego ciała, wyodrębnienia własnej tożsamości. Wiele ćwiczeń wykonywanych jest z partnerem. Mają on na celu wytworzenie wzajemnego zaufania, zrozumienie, a także nauczenia współpracy.
 • Gimnastyka rytmiczna Rytmy – R. Przyborowska-Wynimko – ćwiczenia ruchowe wyzwalają naturalne formy ruchu. Zabawy na przemian wzmacniają i osłabiają ekspresję ruchową. ruch wykonywany jest zgodnie z zasadami ekonomii wysiłku. Eliminuje niepotrzebne napięcia mięśniowe u dzieci. Do opracowanych ćwiczeń gimnastycznych powstała muzyka nagrana na kasetę „ RYTMY”.
 • Gimnastyka rytmiczna – i M. Kniessów – w metodzie tej liczy się dobre samopoczucie, przyjemne przeżycia i radość ruchu. Następuje stapianie się muzyki i rytmicznych ruchów. W ćwiczeniach jest dużo improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, rytmu i sposobów użycia przyboru: dużo elastyczności, płynności i swobody ruchu.
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej.
 • Gimnastyka z nietypowymi przyborami – dzieci ćwiczą np. z plastikowymi butelkami, gazetami, wstążkami itp.

4. W nauczaniu języka angielskiego:

 • Metoda Reagowania Całym Ciałem – opiera się na rozumieniu i wykonywaniu instrukcji nauczyciela. Sprawdzianem zrozumienia poleceń nauczyciela jest wykonanie czynności. Jest to skuteczna metoda nauczania dzieci, dzięki zaangażowaniu ich w zajęcia ruchowe, motywowaniu do uważnego słuchania oraz respektowaniu ich prawa do okresu ciszy.
 • Metoda komunikacyjna – na stworzeniu luki informacyjnej (information gap) i zasadzie celowego działania. Aby zaspokoić swoją ciekawość i zdobyć potrzebną informację, uczniowie przekazują sobie nawzajem brakujące elementy całości. Komunikacja jest ważniejsza niż poprawność wypowiedzi.
 • Metoda audiolingwalna – główny nacisk kładzie na poprawne powtarzanie słów i fraz językowych za wzorem (nagraniem lub nauczycielem) chórem i/lub indywidualnie. Korekta błędów następuje natychmiast po zakończeniu ćwiczenia.
 • Metoda audiowizualna – wykorzystuje dźwięk (nagranie) w połączeniu z ilustracją. Jest bardziej atrakcyjna dla dzieci dzięki wykorzystaniu różnych bodźców.
 • Metoda projektów – nadrzędnym celem tej metody jest utrwalanie i zastosowanie wcześniej poznanych słów i struktur. Ponadto nie można pominąć korzyści poznawczych i społeczno emocjonalnych wynikających z zastosowania pracy projektowej.

Opłaty

Oferta na rok 2017/2018

CZESNE – Przedszkole (opłacane co miesiąc przez Rodzica/ Opiekuna):
Bezpłatny pobyt Dziecka od godz. 8.00 do 13.00.
Każda rozpoczęta godzina przed 8.00 lub po 13.00 jest płatna:
1 zł,
0,50 zł – dla Dzieci rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Bezpłatny całodniowy pobyt Dzieci 6-letnich, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

CZESNE – Żłobek (opłacane co miesiąc przez Rodzica/ Opiekuna):
• 
600 zł – pobyt do 10 godz. dziennie,
500 zł – pobyt do 5 godz. dziennie,
• cena pakietu ustalana indywidualnie – przy innej opcji godz. pobytu Dziecka.

WYŻYWIENIE (całodzienne, 4 posiłki) – Przedszkole i Żłobek
• 
12 zł  (I i II śniadanie, 2-daniowy obiad, podwieczorek), napoje bez ograniczeń.
Istnieje możliwość wykupienia niepełnego wyżywienia oraz wybór specjalnych diet dostosowanych do Dzieci (alergików) – cena ustalona jest indywidualnie.

WYPRAWKA na 2018/2019 – Przedszkole i Żłobek:
• 300 zł dla nowego Dziecka (płatne w ratach: 200 zł semestr I i 100 zł semestrII)
• 250 zł dla kontynuującego Dziecka (płatne w ratach: 150 zł semestr I i 100 zł semestrII)

ZNIŻKI:
• rodzeństwo Dziecka uczęszczającego do Żłobka lub Przedszkola „Karmelkowy Zakątek”,
• rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Zajęcia dodatkowe

Proponujemy zajęcia dodatkowe:

 • język angielski z lektorem (2 lub 3 x tydzień),
 • dogoterapia,
 • warsztaty: chemiczne, przyrodniczo – podróżnicze, teatralne,
 • robotyka,
 • taniec,
 • zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej.
  Powyższe zajęcia są dobrowolne i finansowane z Komitetów Rodzicielskich.

Kadra