Skip to main content
 
 
 
 
 
1
1

O Żłobku

Niepubliczny Żłobek oraz Opiekun Dzienny „Karmelkowy Zakątek” funkcjonuje od września 2014 roku.
Placówka sprawuje opiekę nad Dziećmi w godzinach 7.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku.
Z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, dwutygodniowej przerwy remontowej (zazwyczaj pierwsze dwa tygodnie sierpnia) oraz innych dni ustalonych z Rodzicami podczas pierwszego zebrania.
Nasza placówka – zarówno Żłobek jak i Przedszkole słynie z „hucznych imprez” organizowanych wspólnie z Rodzicami: święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Mikołaj, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny… Zawsze jest PYSZNIE i RADOŚNIE 🙂
Aktualnie Żłobek obejmuje opieką 30 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
Podopieczni placówki podzieleni są na 2 grupy: Żabki i Sówki.

Żabki

dzieci w wieku 12-18 miesięcy

Wychowawca:
Dominika Burnos
Katarzyna Batko

Pomoc wychowawcy:
Monika Marek

Plan dnia

ZAJĘCIA TYGODNIOWE – ŻABKI

Sówki

dzieci w wieku 2-3 lata

Wychowawca:
Agata Muszyńska
Małgorzata Małkiewicz
Katarzyna Rakowska

­

Plan dnia

ZAJĘCIA TYGODNIOWE – SÓWKI

Kalendarium Karmelkowego Żłobka na rok 2021/2022

Kalendarium 2021/2022

Kadra żłobka dla wszystkich grup:

Katarzyna Rakowska – Dyrektor
Beata Filipek – Logopeda
Alicja Kira – Psycholog
Barbara Ksepko – Administracja, Prokurent spółki Centrum rodzinki Sp. z o.o.
Agnieszka Podziorna – Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Centrum rodzinki Sp. z o.o.

Każda grupa dysponuje osobną kolorową salą z wydzielonym zapleczem higieniczno – sanitarnym. Wszystkie sale są zaaranżowane tak, aby zapewnić Dzieciom bezpieczny i radosny czas. Sale wyposażone są w klimatyzację, oczyszczacze i nawilżacze powietrza, ergonomiczne meble dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, różnorodne zabawki, kąciki tematyczne
Wychowawczynie są obdarzone niezwykłą empatią, ciepłem i cierpliwością, dzięki czemu Maluszki szybko przywiązują się do opieki innej niż w domu 🙂

Misja

 • zapewnienie bezpiecznych i przyjaznych warunków pobytu,
  w których nasi Podopieczni mają możliwość wszechstronnego
  i zrównoważonego rozwoju,
 • stworzenie warunków opiekuńczo – wychowawczych
  i edukacyjnych zapewniających wspomaganie rozwoju Dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami,
 • akceptacja każdego Dziecka, przeciwdziałanie izolacji społecznej
  i nietolerancji wobec wszelkiej inności,
 • przestrzeganie praw Dziecka, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Metody pracy

Nasze metody pracy dają możliwość rozwoju twórczego i intelektualnego potencjału Dziecka w pełnej harmonii z otaczającym je światem. Program opiera się na czterech głównych filarach:

 • nauka poprzez zabawę i doświadczanie,
 • kształtowanie umiejętności społecznych,
 • wspomaganie w rozwijaniu uzdolnień,
 • troska o zdrowie i sprawność fizyczną.

Nasza pracę wspierają na co dzień specjaliści tacy jak logopeda, psycholog oraz instruktor wychowania fizycznego.
Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i umiejętności zapewnią Absolwentom Żłobka udany start przedszkolny oraz zaowocują dobrym przygotowaniem do życia we współczesnym świecie 🙂

Każde Dziecko wymaga indywidualnego podejścia zarówno w okresie adaptacji, jak również podczas regularnego uczęszczania do żłobka. Na podstawie naszych doświadczeń opracowaliśmy plan adaptacyjny, w którym Dzieci i Rodzice mają szansę zapoznania się z nową sytuacją. Każdy Rodzic w tym czasie będzie wspierany przez wykwalifikowaną kadrę.

Okres adaptacyjny jest ustalany indywidualnie z każdym Rodzicem nowego Dziecka. Proponujemy Rodzicom aby wesprzeć swoją obecnością dziecko pozostając razem z nim przez 2-3 dni w żłobku w umówionych z opiekunami godzinach. Celem zajęć adaptacyjnych jest ułatwienie zarówno Dzieciom jak i Rodzicom przeżycia rozłąki oraz stopniowe przyzwyczajanie do nowego miejsca. Podczas zajęć adaptacyjnych dzieci poznają nowe otoczenie, kolegów, koleżanki, z którymi będą spędzały czas na wspólnej zabawie oraz nauce.

Okres adaptacji przebiega w sposób różny w zależności od temperamentu Dziecka (oraz Rodzic;-)) i jego sytuacji domowej.

Kilka zasad; które ułatwią naszemu dziecku zaadoptowanie się do nowych warunków.

 1. Skrócenie momentu pożegnania się z Dzieckiem do niezbędnego minimum. Możemy dziecko przytulić, pocałować, zapewnić, że przyjdziemy po nie (np. po obiadku, po spaniu itp.) i zostawić w Sali pod opieką wychowawców. Dla Dzieci z reguły najtrudniejsze jest pożegnanie z mamą. Jeśli to tylko możliwe, zalecamy oddelegowanie do roli odprowadzającego tatę Dziecka lub ciocię.
 2. W przystosowaniu się Dziecka do pobytu w żłobku pomaga również wprowadzanie podobnych, jasnych zasad w domu. Bardzo ważne jest dostosowanie rytmu dnia Dziecka do rytmu w żłobkowego, podawanie posiłków o podobnych porach i ujednolicona pora drzemki. Zalecane jest pilnowanie tych zasad nawet w czasie dni wolnych, by nie utrudniać Dziecku i jego opiekunom powrotu do żłobkowego rytmu dnia w poniedziałki…
 3. Pamiętajmy, że po każdej dłuższej przerwie spowodowanej urlopem, wakacjami czy też zwyczajną chorobą (a na to musimy być przygotowani) – proces adaptacyjny może przebiegać od nowa.
 4. Wspierając Dziecko w pierwszych tygodniach jego pobytu w żłobku bądźmy spokojni i opanowani, nie pozwalajmy sobie na łzy i niepokój. Dzieci natychmiast wyczuwają nastrój Rodzica. Mama i Tata muszą być dla Dziecka opoką, sami muszą być przekonani o tym, że Dziecku nie dzieje się krzywda, a pobyt w żłobku stanie się okazją do rozwoju i fantastycznej zabawy:-)

Opłaty

Oferta:

WPISOWE na rok 2021/2022:
• 300 zł – wpisowe dla Dzieci, które kontynuują opiekę w Żłobku/Instytucji Opiekuna Dziennego,
• 400 zł – wpisowe dla nowych podopiecznych przy podpisaniu umowy.

CZESNE miesięczne za rok 2021/2022 :
1500 zł, za pobyt Dziecka w Żłobku/Instytucji Dziennego Opiekuna do 10 godzin dziennie 5 dni w tygodniu,
1100 zł , za pobyt Dziecka w Żłobku/Instytucji Dziennego Opiekuna do 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu,
z czego opłata ponoszona przez Rodziców uzależniona jest od wysokości dotacji udzielonej w danym miesiącu kalendarzowym, tj.:
– dotacja z Urzędu Miasta Krakowa w wysokości 1,70 zł/godzinę pobytu x liczba dni roboczych w danym miesiącu (tj. ok 340 zł w przypadku 10 godzin dziennie),
– dotacja z Urzędu Miasta Krakowa dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 2,40 zł/godzinę pobytu x liczba dni roboczych w danym miesiącu (tj. ok 480 zł w przypadku 10 godzin dziennie),

Dodatkowo, od 01.01.2022 r. Rodzice/Opiekunowie dzieci mogą skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) w wysokości 1000 zł na miesiąc lub z dopłaty do opieki w żłobku/instytucji opiekuna dziennego 400+ na miesiąc.

!!WAŻNE!!
Wniosek o uzyskanie RKO lub dopłaty 400+ składają Rodzice/Opiekunowie dzieci do właściwych instytucji, nie jest to zadanie żłobka/instytucji opiekuna dziennego.

Powyższe kwoty udzielanych dotacji obowiązują do 31.12.2022 r., w kolejnym roku kalendarzowym poziom i struktura dofinansowania może ulec zmianie.

WYŻYWIENIE na rok 2021/2022 (płatne z dołu do 5 dnia każdego miesiąca):
17 zł  (4 posiłki): I i II śniadanie, obiad, podwieczorek. Korzystanie bez ograniczeń z wody i napojów. Rodzicom/Opiekunom Prawnym przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności Dziecka w wysokości aktualnie obowiązującej stawki żywieniowej.

ZNIŻKI:
• rodzeństwo Dziecka uczęszczającego do Żłobka lub Przedszkola „Karmelkowy Zakątek”,
• rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia objęte czesnym:

 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia manualne
 • zajęcia umuzykalniające i taneczne
 • zabawy z językiem angielskim (z lektorem, ale grupy Żłobkowych Starszaków)
 • zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia sensoryczne
 • gimnastyka buzi i języka (zajęcia z logopedą)
  Ponadto odwiedza nas teatrzyk, organizujemy różnego rodzaju warsztaty tematyczne, organizujemy zajęcia z dogoterapii oraz jeździmy na wycieczki – za dodatkową opłatą.