Skip to main content

Poradnia logopedyczna

W naszym gabinecie logopedycznym zajmujemy się diagnozą i terapią dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Pierwsze lata życia są niezwykle ważne i mają znaczący wpływ na dalsze losy dziecka. W tym wczesnym okresie dziecko zdobywa kluczowe umiejętności w zakresie wszystkich funkcji psychicznych. Pojawiające się w pierwszych latach rozwoju dysharmonie i zaburzenia mogą w dużym stopniu utrudnić harmonijny rozwój dziecka. Dlatego też nie należy zwlekać z pomocą. Wielu ludzi sprzeciwia się wczesnym diagnozom, twierdząc, że jest to nadgorliwość logopedów, niepotrzebne „etykietowanie”, zbyt wczesne przesądzanie o kłopotach dziecka. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że traumatyczne przeżycia zapewni dziecku nie wczesna diagnoza, ale późna terapia (Cieszyńska, 2010). Ponadto, późna diagnoza powoduje, że oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych do terapii trzeba włączyć oduczanie nieprawidłowych nawyków (Sawa, 1994).

W naszej Poradni logopedycznej każde dziecko na pierwszym spotkaniu objęte jest gruntowną diagnozą, która pomaga ustalić funkcje prawidłowo rozwinięte i zaburzone. Niezbędnym uzupełnieniem diagnozy jest szczegółowy wywiad przeprowadzany z rodzicami dziecka. Pełna diagnoza pozwala nam na ocenę wszystkich funkcji psychicznych dziecka i wytyczenie kierunku terapii.

W ramach usług logopedycznych oferujemy terapię dzieci:

1) Z zaburzeniami wymowy:

  • reranie
  • seplenienie
  • nosowanie
  • gammacyzm
  • kappacyzm
  • lambdacyzm

2) Z opóźnionym/niezakończonym rozwojem mowy

3) Z zaburzeniami mowy o typie afazji i alalii

4) Jąkających się

5) Z ryzkiem dysleksji/dysleksją

Czas trwania zajęć 30 lub 60 minut.

Więcej informacji i zapisy:
tel.: 781 33 63 41
e-mail: kontakt@centrumrodzinki.pl