Dnia 17.10.2019 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w oraz Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą nr 3 PSP w Krakowie.

Z niezależnych przyczyn Straż Pożarna nie mogła uczestniczyć w zaplanowanej ewakuacji.

Nieobecność strażaków nie zakłóciła jednak ćwiczeń bowiem na omówiony sygnał wszystkie dzieci wraz z nauczycielami i personelem przedszkola sprawnie opuściły budynek wyznaczonym wyjściem ewakuacyjnym.

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.