W czwartek, 26.09.2019r grupa Wiewiórek udała się na wycieczkę do Mini
Świata przy ul. Popiełuszki 7 w Krakowie, podczas której dzieci miały
możliwość przenieść się na pocztę, do warsztatu, sklepu, czy stację
kolejową, a także stać się Policjantem, Strażakiem, Panią domu czy
Budowniczym. Przedszkolaki bardzo miło spędziły czas i na pewno pierwszą
wycieczkę w roku szkolnym 2019/2020 w grupie Wiewiórek możemy uznać za
bardzo udaną.

http://miniswiat.pl/