17 września 2019 dzieci z grupy Kolorowe Bąbelki i Tęczowe Kropelki wybrały się na wycieczkę do Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Przedszkolaki wzięły udział w projekcie edukacyjnym pt. „Ognik”, realizowanym przez grupę strażaków w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach wydzielonych na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie.

Celem zajęć było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy nt. zagrożeń pożarowych oraz pokazanie prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia życia.
Serdecznie dziękujemy mamie Marysi S., za pomoc w organizacji wycieczki.