W środę, 6.11.2019 o godzinie 11:00 wykorzystując ładną pogodę grupa
Wiewiórek udała się na cmenatarz wojskowy przy sanktuarium Miłosierdzia
Bożego, aby zapalić symboliczny znicz i uczcić pamięć zmarłych
walczących za naszą Ojczyznę. Ponadto dzieci wraz z nauczycielkami
wybrały się na wieżę widokową przy sanktuarium, aby podziwiać znane im
widoki z nowej – wyższej – perspektywy.