Skip to main content

Program Maluch+ 2021 skierowany jest do rodziców podopiecznych Niepublicznego Żłobka „Karmelkowy Zakątek”, którego Organem Prowadzącym jest Centrum Rodzinki Sp. z o. o.

Celem Programu jest obniżenie opłat za pobyt dziecka w żłobku. Organ Prowadzący obniża opłaty miesięczne o kwotę 80,00 zł w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Efektem tego działania jest zmniejszenie nakładów finansowych, które Rodzice/Opiekunowie dziecka ponoszą każdego miesiąca na opiekę w żłobku.”

„Program Maluch+ 2021 skierowany jest do rodziców podopiecznych Instytucji Opiekuna Dziennego 1, którego Organem Prowadzącym jest Centrum Rodzinki Sp. z o. o.

Celem Programu jest obniżenie opłat za pobyt dziecka w placówce. Organ Prowadzący obniża opłaty miesięczne o kwotę 80,00 zł w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Efektem tego działania jest zmniejszenie nakładów finansowych, które Rodzice/Opiekunowie dziecka ponoszą każdego miesiąca na opiekę w placówce.”

„Program Maluch+ 2021 skierowany jest do rodziców podopiecznych Instytucji Opiekuna Dziennego 2, którego Organem Prowadzącym jest Centrum Rodzinki Sp. z o. o.

Celem Programu jest obniżenie opłat za pobyt dziecka w placówce. Organ Prowadzący obniża opłaty miesięczne o kwotę 80,00 zł w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Efektem tego działania jest zmniejszenie nakładów finansowych, które Rodzice/Opiekunowie dziecka ponoszą każdego miesiąca na opiekę w placówce.”

„Program Maluch+ 2021 skierowany jest do rodziców podopiecznych Instytucji Opiekuna Dziennego 3, którego Organem Prowadzącym jest Centrum Rodzinki Sp. z o. o.

Celem Programu jest obniżenie opłat za pobyt dziecka w placówce. Organ Prowadzący obniża opłaty miesięczne o kwotę 80,00 zł w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Efektem tego działania jest zmniejszenie nakładów finansowych, które Rodzice/Opiekunowie dziecka ponoszą każdego miesiąca na opiekę w placówce.”