Nasze przedszkole przystąpiło do II edycji Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”, której celem jest realizowanie szeregu zadań i treści o tematyce patriotycznej, ludowej i historycznej związanej z tradycjami z różnych regionów naszego kraju. Co miesiąc dzieci realizują wybrane zadania z listy przygotowanej przez organizatorów oraz wymyślone przez siebie aktywności tematycznie powiązane z projektem.

Koordynatorami projektu są nauczycielki: Beata Ogórek, Sylwia Mróz.