W Publicznym Przedszkolu „Karmelkowy Zakątek” w dniach 7.10.2019 – 8.11.2019 zorganizowano konkurs fotograficzny pt.; Cztery pory roku w obiektywie aparatu – jesień” , którego celem było rozbudzanie zainteresowania przyrodą oraz ukazywanie różnorodności i piękna jesiennego krajobrazu.
Komisja Konkursowa oceniła prace uczestników. Poziom był bardzo wysoki dlatego jury przyznało w każdej kategorii wiekowej I i II miejsce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie dziękujemy dzieciom i Rodzicom za dostarczone zdjęcia!
II edycja konkursu startuje na przełomie stycznia/lutego. Serdecznie zapraszamy!